phải làm gì khi kính chắn gió bị hỏng

phải làm gì khi kính chắn gió bị hỏng